«Με Αγάπη για τον Καζαντζάκη»

«Με Αγάπη για τον Καζαντζάκη»

Ο Όμιλος για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων, στo πλαίσιo των πολιτιστικών δράσεων του, διοργανώνει μια σειρά εκδηλώσεων βασισμένη στη ζωή και στο έργο του παγκοσμίως γνωστού Έλληνα λογοτέχνη Νίκου Καζαντζάκη, με τίτλο : «ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ» Οι εκδηλώσεις, θα γίνουν στο ATHENSHEART MALL (Πειραιώς 180- Ταύρος - Κόμβος Χαμοστέρνας ) και θα διαρκέσουν από 6-15 Οκτωβρίου 2017.

Οι δράσεις που θα πραγματοποιηθούν χωρίζονται στις ακόλουθες ενότητες:
• Διεθνής Ομαδική Έκθεση Εικαστικών, με τη συμμετοχή ελλήνων και ξένων δημιουργών με τίτλο «Ο Χορός του Ζορμπά»
• Ημερίδες σχετικά πάνω στο έργο του μεγάλου λογοτέχνη, από επιστήμονες και λογοτέχνες
• Ομιλίες και συζητήσεις πάνω στο έργο του Ν. Καζαντζάκη, με τη συμμετοχή του κοινού
• Μουσικά προγράμματα
• Θεατρικές παραστάσεις
• Χορευτικά προγράμματα
• Μεγάλοι και μικροί δημιουργοί εν δράσει, κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΩΡΕΑΝ!!!

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
• ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ μπορούν να δηλώσουν oι ενδιαφερόμενοι, από Ελλάδα και εξωτερικό ΕΩΣ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 Α) ηλεκτρονικά στο FB Δημόσια Ομάδα : me Agapi gia ton Kazantzaki ή στο e-mail : αgapigiatonkazantzaki@gmail.com και Β) στα τηλέφωνα του Ομίλου για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων 210- 4110678, 210-4179797 και στο 6980192152
• Όνομα – επώνυμο, και σε ποια ενότητα θα συμμετέχουν
• Αντίγραφο (ομιλίας ή προγράμματος) ή φωτογραφία, τίτλος έργου, τεχνική και διαστάσεις (εικαστικοί)
• Βιογραφικό και φωτογραφία συμμετέχοντος (ελληνικά και αγγλικά)
• Fb, e-mail και τηλέφωνα επικοινωνίας
• ΌΠΟΙΟΣ/Α δεν μπορούν να βρεθούν στο χώρο της Εκδήλωσης, μπορούν να συμμετέχουν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, γράφοντας στη συμμετοχή τους : “ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ”
• Θα δοθούν έπαινοι συμμετοχής σε όλους.
• Με την υποστήριξη καλλιτεχνών και χορηγών, θα πραγματοποιηθεί δωρεάν κληρωση με δώρα για τους παρευρισκόμενους.
ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΡΩΜΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ.
ΟΛΕΣ ΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΘΑ ΑΝΑΡΤΗΘΟΥΝ ΣΤΟ FB Δημόσια Ομάδα : me Agapi gia ton Kazantzaki
KAΛΗ ΜΑΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
Με τιμή
Ο Πρόεδρος του Ομίλου για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων και Μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ομίλων Συλλόγων Και Κέντρων UNESCO (WFUCA), για Ευρώπη και Βόρεια Αμερική
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΩΝΙΤΗΣ.
Η Υπεύθυνη Διεύθυνσης Εικαστικών του Ομίλου για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων
YURKA RAYCHEVA
Πληροφορίες : Ομιλος για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων τηλ. 210- 4110678, 210- 4179797 / e-mail : unescop@otenet.gr / site : www.unescopireas.gr
Ιωαννης Μαρωνίτης : κινητό : 6944450809 / εταιρικό ομίλου : 6980192152 Yurka Rαycheva : κινητο : 6938108569


The CLUB FOR UNESCO PIRAEUS and ISLANDS, in context of its cultural actions organizes a series of events based on the life and work of the world renowned Greek writer Nikos Kazantzakis, titled: << FOR KAZANTZAKIS WITH LOVE >>.
The events will be held in ATHENSHEART MALL (Piraeus 180 - Tavros, Hamosternas junction) from 6-15 October 2017.

The actions to be implemented are divided in the following sections:
• International Group Exhibition of Arts, with the participation of Greek and Foreign artists, entitled << The Zorba dance >>.
• Conferences on the work of the great writer, from scientists and writers.
• Speeches and discussions on the work of N.Kazantzakis, with the participation of the public.
• Music programs.
• Theatrical programs.
• Dance programs.
• Old and Young creators in action, during the events.


FREE PARTICIPATION

PARTICIPATION TERMS:
• Participation can be announced by the artists, from Greece and abroad until 20 JULY 2017
A. Electronically on Fb (facebook) Public Groups : me Agapi gia ton Kazantzaki or on the e-mail: agapigiatonkazantzaki@gmail.com.
B. On the phone numbers of the Club for UNESCO Piraeus and Islands 210-4110678, 210-4179797 and 6980192152.

NECESSARY TO PARTICIPATE
• Name - Surname, and in which section they will participate.
• Copy of (speech or program) or photograph, title of the work of art, technique and size (visual artists).
• CV (personal report) and photograph of the participant (in Greek and English).
• Fb, e-mail and contact phone number.
• The participants who cannot attend the venue of the exhibition, can participate electronically, by writing in their report: “ONLY ELECTRONICALLY”.
• Participation awards will be given to all participants.
• With the support of Artists and Sponsors there will be a free gift raffle for those in attendance.

THE ABOVE EVENTS ARE ORGANIZED WITH THE PARTICIPATION OF VOLUNTEERS AND WITHOUT ANY FINANCIAL BURDEN.
ALL THE PHOTOGRAPHS OF THE WORKS OF ART THAT WILL PARTICIPATE WILL BE POSTED ON Fb Public Group: me Agapi gia ton Kazantzaki
GOOD LUCK TO US

Best Regards
The President of Club for UNESCO of Piraeus & Islands, Member of the Executive Board of the World Federation for UNESCO Clubs, Centres & Associations for Europe & North America
Mr. IOANNIS MARONITIS.

The director of Visual Arts of Club for UNESCO Piraeus and Islands
YURKA RAYCHEVA
Information: Club for UNESCO Piraeus and Islands telephone numbers 210-4110678, 210-4179797 / e-mail : unescop@otenet.gr / site: www.unescopireas.gr
Ioannis Maronitis : mobile phone : 6944450809 / Club mobile phone : 6980192152
Yurka Raycheva : mobile phone : 6938108569.

1st SECTION
International Group Visual Art Exhibition entitled “THE ZORBA DANCE” from the Club for UNESCO Piraeus and island
. FREE PARTICIPATION
TITLE OF EXHIBITION: YOUR ZORBAS
TECHNIQUE AND DIMENTIONS

- ARTISTS can participate with ONE ART CRAFT (of any technique)
- PAINTINGS, size up to 100 centimeters.
- SCULPTURES up to 150 centimeters height (their stand is required).
- PHOTOGRAPHERS, can participate with an art craft up to 100 centimeters.
- ALL art crafts must be ready to be suspended with the appropriate substructure.
GOOD LUCK
Translation in English by Sotiria Dimitriou
Graduate of Wolverhampton University
West Midlands
UK. Email: dimitriou.sotiria@gmail.com